Tekstvak: Kind van gescheiden ouders
Tekstvak:      Startpagina
Tekstvak: Contactformulier

In elke klas zitten kinderen van gescheiden ouders. Ten onrechte wordt de impact hiervan op die kinderen onderschat, juist omdat het zo vaak voorkomt. Als leerkracht heb je te maken met de emoties van deze kinderen en met de emoties van de ouders. Om hierin te ondersteunen, heeft Kind van Gescheiden Ouders een aantal diensten ontwikkeld:

Korte workshop over de effecten van een scheiding op een kind en het gedrag

van dit kind. Daarnaast worden in vogelvlucht de belangrijkste juridische facetten aangestipt. Deze workshop is gratis en duurt ongeveer een uur, zodoende kan deze bijvoorbeeld in een teamvergadering worden ingepast.

Een training van drie uur waarbij kindercoach Karen Ninaber in het eerste deel de ontwikkelingsfasen van kinderen tussen de 4 en 12 jaar belicht. De leerkrachten krijgen handvatten aangereikt om kinderen met gescheiden ouders door deze lastige tijd te begeleiden. Tijdens het tweede deel zal NMI-registermediator Anneke van Teijlingen inzicht geven in de juridische regels rondom gezamenlijk gezag waar scholen mee te maken hebben en de mogelijkheden binnen ouderschapsplannen waar ouders voor kunnen kiezen als het gaat om het omgaan met de school. Zij zal met de leerkrachten zoeken naar manieren om kinderen zo min mogelijk de dupe te laten zijn van de strijd van hun ouders. Tijdens deze training wordt gebruik gemaakt van casustiek uit de dagelijkse praktijk van basisscholen. De training kost 275,00.

Gratis consultatie per mail of telefoon, email kan elk moment van de dag naar onderwijs@kindvangescheidenouders.nl , telefonisch is er een gratis spreekuur op dinsdag van 15:00 en 16:00 uur op telefoonnummer 0620610349.